SCHOOLBEGELEIDING

In het dagelijks studie/school leven kom je veel uitdagingen tegen of je nu wel of geen AD(H)D of Autisme hebt. Vanuit een positieve kijk op AD(H)D en Autisme gaan we samen met jou op zoek naar een passende vorm om deze uitdagingen aan te gaan.

Doelgroep voor de BSB begeleiding

De Buitenschoolse Begeleiding (BSB) is er voor leerlingen en studenten met een gemiddelde tot hoge intelligentie met AD(H)D en/of ASS.

Er wordt coaching geboden op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling, bij het ontwikkelen en versterken van executieve functies, het vergroten van zelfstandigheid, het versterken van het zelfbeeld en het verbeteren van concentratie. Het studieproces van de cliënt wordt als middel ingezet om vaardigheden te ontwikkelen en leermomenten te creëren.

Samen met de cliënt wordt er gekeken naar zijn kwaliteiten en welke uitdagingen hij binnen het dagelijks leven en in het onderwijs tegenkomt. De vaardigheden die de cliënt ontwikkelt en de leerervaringen die de cliënt op doet, zijn inzetbaar op het gebied van studie en zijn ook (later) in het leven toepasbaar.

Samenwerken

Voor minderjarige cliënten is er één vast contactpersoon. Met ouders van minderjarige cliënten en cliënten die willen dat ouders betrokken zijn, zijn er minimaal drie contactmomenten (telefonisch en face to face) per jaar.

De cliënt is altijd het eerste aanspreekpunt, maar als het noodzakelijk is worden ouders op de hoogte gehouden van gemaakte afspraken of bijzonderheden. Wanneer het wenselijk is, en altijd in overleg met de cliënt (en ouders), wordt er contact onderhouden met de onderwijsinstelling, behandelaren en andere hulpverlening.

Om de coaching van de cliënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het van belang om af te stemmen met verschillende disciplines die bij de cliënt betrokken zijn.

Het proces

Bij een aanmelding voor de BSB wordt gekeken of de hulpvraag van de cliënt passend is. In een kennismakinggesprek wordt er met de cliënt en eventueel met ouders gesproken over wat de hulpvraag, kwaliteiten en problemen van de cliënt zijn.

Er wordt besproken welke coaching de BSB kan bieden, welke voorwaarden er zijn en of de cliënt het aanbod van de BSB passend vindt. Mocht de hulpvraag niet passend zijn dan wordt er graag mee gedacht over alternatieve hulp of wordt de cliënt (terug) verwezen naar het Sociaal Wijkteam.

Voorafgaand aan een coachingstraject op de BSB worden er in samenspraak met de cliënt doelen opgesteld die de rode draad van de coaching vormen. De leerdoelen van een cliënt komen wekelijks aan bod en er wordt minimaal twee keer per jaar een evaluatiegesprek gevoerd.

Indien nodig worden leerdoelen tussendoor bijgesteld. Eenmaal per jaar wordt er een trajectevaluatieverslag opgesteld. Bij continuering van de coaching zal er een nieuw plan van aanpak geschreven worden, in samenspraak met de cliënt en eventueel met ouders.

Vergoeding

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning bij AD(H)D en Autisme. Dat betekent dat er vanuit de gemeente hulp en ondersteuning geboden kan worden, zoals:.

  • Begeleiding en praktische hulp op of na school, op werk of thuis. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van planning en structuur, trainen van sociale vaardigheden of begeleiding op de werkvloer.
  • Bevordering van leefbaarheid, participatie en sociale samenhang
  • Passende ondersteuning zodat iemand veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving
  • Informatie, advies en cliëntondersteuning

Waar je terecht kan voor hulp en ondersteuning, verschilt per gemeente. Er is vrijwel altijd een zogenaamd Wmo-loket of een sociaal wijkteam aanwezig. Hier kunnen mensen met AD(H)D en Autisme terecht. De gemeente zal een onderzoek doen naar de persoonlijke situatie en aan de hand daarvan een voorstel doen.

Interesse neem dan contact met ons op voor hulp en meer informatie.

LOCATIE NIJMEGEN

LOCATIE TIEL


Voordat de zorg start, plannen we altijd een kennismakingsgesprek in. Samen bespreken we waar je naar op zoek bent en of wat wij kunnen bieden. Samen bekijken we wat voor soort coach passend zou zijn, zo kunnen wij zorgen voor een goede match. Een kennismakingsgesprek kunnen we normaliter binnen twee weken voeren. De start van de zorg is afhankelijk van de wachtlijst. Waar nodig bieden we overbruggingszorg.