De stap vooruit naar úw toekomst!

  • Coaching en counselling
  • Gespecialiseerde begeleiding ADHD, ADD en ASS op alle levensgebieden
  • Buitenschoolse begeleiding voor jongeren en studenten
  • Specialistische begeleiding op alle gebieden van en naar werk (ook mogelijk via de werkgever of het UWV)
  • Toegepaste Psycho-educatie
  • Trainingen
  • Reguliere begeleiding


Welkom!


Kennismaking

Fijn dat u zojuist een intakegesprek bij ons heeft aangevraagd.

Tijdens het intakegesprek zal een medewerker van het Kenniscentrum AD(H)D en ASS samen met u in kaart brengen wat uw vraag is, specifiek met de kennis vanuit onze begeleidingsvorm.

U besluit zelf of u bij het Kenniscentrum AD(H)D en ASS de begeleiding wilt starten.

Bij deze alvast onze welkomstbrief.


Procedure aanvraag Sociale wijkteam (SWT)

Bij een aanvraag voor een begeleidingstraject via WMO moet het sociale wijkteam (SWT) van uw gemeente de uiteindelijke goedkeuring afgeven.


Het is belangrijk dat u zich aanmeldt bij het SWT/loket WMO/Stip.

Dit is altijd het startpunt indien er vergoeding vanuit de WMO plaatsvindt.


Nadat er een toekenning afgegeven is door de gemeente, kan er gestart worden met het traject.

Als u definitief kiest voor onze praktijk nemen wij contact met u op voor de start.


Vergoeding

Bij toekenning van een traject door het SWT/loket WMO wordt een groot deel van de kosten vergoed.

De gemeente declareert via het CAK bij u een eigen bijdrage. Per 1-1-2019 bedraagt de eigen bijdrage landelijk € 17,50 per 4 weken. (In 2020 wordt dit € 19,= per maand)

Voor meer informatie kijk op: www.hetcak.nl


Wachttijd

Het streven is om geen wachttijd te hebben. Helaas is dit in de praktijk niet altijd haalbaar. Dit heeft te maken met onder andere de doorstroming van de cliënten en het toegekende aantal uren vanuit uw gemeente. Onze cliëntadministratie beheert de wachtlijst.


Start coachtraject

De coach wordt toegewezen door de cliëntadministratie en de aan u toegewezen coach neemt contact met u op voor de eerste afspraak.

Tijdens deze eerste afspraak wordt de zorgovereenkomst met Kenniscentrum AD(H)D en ASS getekend.

Werkwijze

U heeft recht op de best mogelijke begeleiding. Dit realiseren we mede door onderstaande werkwijze te hanteren.

Periodiek cliëntoverleg

Tijdens het traject vinden er regelmatig evaluatiemomenten plaats met als doel de begeleiding blijvend te laten voldoen uw doelstellingen. Binnen intervisiemomenten kan uw casus (anoniem) doorgesproken worden.

Afmelding

Als we uw afmelding niet 48 uur van te voren ontvangen zijn wij genoodzaakt de geplande uren aan u door te berekenen.

Bijscholing en intervisie

Jaarlijks zorgen we voor bijscholingen en intervisies voor onze medewerkers.

Vragen en/of opmerkingen

U kunt altijd contact opnemen met de medewerker waarmee U het intakegesprek hebt gehad.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Onze procedures zijn afgestemd op de geldende regels. Bij vragen hierover kunnen wij u inlichten.

U kunt onze praktijk zowel telefonisch bereiken als via ons mailadres

            receptie@kenniscentrum-ADHD-ASS.nl:

Telefoon nummer: 024-3978863

U krijgt een korte tekst te horen met twee keuzes.

Toets 1 : Als u iemand te spreken wilt krijgen.

Toets 2 : Als u een boodschap kwijt wilt of teruggebeld wilt worden.

De receptie luistert met enige regelmaat de boodschappen af en koppelt terug of geeft binnen de praktijk de boodschap door.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website

            www.kenniscentrum-ADHD-ASS.nl


Kenniscentrum AD(H)D en ASS

Kenniscentrum AD(H)D en ASS is ontstaan uit een fusie van  Counselling Praktijk Gelderland (CPG)  en AMARUS. Wij bieden sinds 2000 begeleiding aan mensen met ADD, ADHD en ASS. En dat doen we op basis van een positieve kijk op AD(H)D en Autisme!

AD(H)D

Als je AD(H)D hebt beschik je over een aantal prachtige kwaliteiten. Je bent, een harde werker, je impulsiviteit maakt je spontaan en openhartig. Je bent, eerlijk, creatief, energiek, je bent origineel en beschikt over een groot gevoel voor humor!

Autisme

Autisme houdt echt niet alleen maar in dat jij je afzondert van de wereld. Autisme maakt dat je heel betrouwbaar bent omdat je doet wat je zegt. Je bent punctueel en je komt afspraken na. Als je het nut van dingen inziet, doe je ze ook!