PROCEDURES

Welkom!

Kennismaking:

Fijn dat u zojuist een intakegesprek bij ons heeft aangevraagd.

Tijdens het intakegesprek zal een medewerker van het Kenniscentrum AD(H)D en ASS samen met u in kaart brengen wat uw vraag is, specifiek met de kennis vanuit onze begeleidingsvorm.

U besluit zelf of u bij het Kenniscentrum AD(H)D en ASS de begeleiding wilt starten.

Bij deze alvast onze welkomstbrief.

Procedure aanvraag Sociale wijkteam (SWT):

Bij een aanvraag voor een begeleidingstraject via WMO moet het sociale wijkteam (SWT) van uw gemeente een uiteindelijke goedkeuring afgeven.

Het is belangrijk dat u zich aanmeldt bij het SWT/loket WMO.

Vanaf het moment van de aanvraag, verkort u hiermee de tijd van de aanvraagprocedure bij de gemeente.

Nadat er een toekenning afgegeven is door het SWT/loket WMO kan er gestart worden met het coachtraject.

Als u kiest voor onze praktijk nemen wij contact met u op voor de start zodra de toekenning binnen is. U mag altijd na het gesprek met het SWT contact opnemen met de vraag om zo snel mogelijk te starten, het liefst hebben we dan wel een schriftelijke bevestiging van het SWT dat de toekenning is afgegeven.

Vergoeding:

Bij toekenning van een traject door het SWT/loket WMO wordt een groot deel van de kosten vergoed.

De gemeente declareert via het CAK maandelijks bij u een eigen bijdrage. Op dit moment bedraagt de eigen bijdrage landelijk € 19,- per maand (ongeacht het aantal gecoachte uren).

Voor meer informatie kijk op: www.hetcak.nl

Wachttijd:

Het streven is om geen wachttijd te hebben. Helaas is dit in de praktijk niet altijd haalbaar. Dit heeft te maken met onder andere de doorstroming van de cliënten en het toegekende aantal uren vanuit uw gemeente. Onze cliëntadministratie beheert de wachtlijst.

Start coachtraject:

De coach wordt toegewezen door de cliëntadministratie en de aan u toegewezen coach neemt contact met u op voor de eerste afspraak.

Tijdens deze eerste afspraak wordt de zorgovereenkomst met Kenniscentrum AD(H)D en ASS getekend.

Jeugd: jeugd wordt binnen onze praktijk standaard in de verwijsindex op genomen op het moment dat de jongeren bij ons in begeleiding komen. De "MultisignaalVerwijsindex (Risico)jongeren" (VIR) is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken.

De Multisignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij je zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om uw kind zo goed mogelijk te helpen. Voor meer informatie kijk op https://www.multisignaal.nl/voor-ouders/

Werkwijze:

U heeft recht op de best mogelijke begeleiding. Dit realiseren we mede door onderstaande werkwijze te hanteren.

Periodiek cliëntoverleg:

Tijdens het traject vinden er regelmatig evaluatiemomenten plaats met als doel de begeleiding blijvend te laten voldoen aan uw doelstellingen. Binnen intervisiemomenten kan uw casus (anoniem) doorgesproken worden.

Afmelding:

We horen graag 48 uur van te voren als het u niet lukt te komen.

Bijscholing en intervisie:

Jaarlijks zorgen we voor bijscholingen en intervisies voor onze medewerkers.

Vragen en/of opmerkingen:

U kunt altijd contact opnemen met de medewerker waarmee U het intakegesprek hebt gehad.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz):

Bij vragen over deze wet kunnen wij u inlichten. Bij klachten: zie op onze website onder kopje "over ons”.

U kunt onze praktijk zowel telefonisch bereiken als via ons mailadres:

receptie@kenniscentrum-ADHD-ASS.nl

Telefoon nummer: 024-3978863 - U krijgt een korte tekst te horen met twee keuzes.

Toets 1 : Als je iemand te spreken wilt krijgen.

Toets 2 : Als je een boodschap kwijt wilt of teruggebeld wilt worden.

De receptie luistert met enige regelmaat de boodschappen af en koppelt terug of geeft binnen de praktijk de boodschap door.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website:

www.kenniscentrum-ADHD-ASS.nl

© 2022 KENNISCENTRUM AD(H)D - ASS